Wednesday, 21 October 2015

ತoಪದವೋ ಎಲ್ಲಾ ತoಪದವೋ.... 
ಧಗೆಯಿಂದ ಸುಡುತ್ತಿದ  ಧರೆಯೆಲ್ಲ , 
ಒಣಗಿದ್ದ  ಗಿಡ ಮರ, ಹೋಬಳ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ .... ಹಸಿರದವೋ ! 
ಹಸಿರ  ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ  ಭುವಿಯೆಲ್ಲ  ನಗುತವೆ , 
ನದಿಗಳು ಝುರಿಗಳು ಕುಣಿಯುತ್ತ  ಹರಿದಾವೆ..
ಮಳೆರಾಯ ನೀ ಬಂದು ಇಳೆಯೆಲ್ಲ ಮುದ್ದಿಸಿ ಲಾಲಿಸಿ ಹೋದಾಗ ,
ಹಸಿರದವೋ  ಎಲ್ಲಾ ಹಸಿರದವೋ.... 
ತoಪದವೋ ಎಲ್ಲಾ ತoಪದವೋ... 

No comments:

Post a Comment